Tu podaj tekst alternatywny

medicolux                                                                                             solaris


MENU

 O firmie
 Lampa Solaris
     Certyfikaty i wyróżnienia
     Instrukcja obsługi
 Oferta
     Światłoterapia
     Goji
     Pozostałe
 Opinie lekarzy
     Rada naukowa
 Światłoterapia - informacje
     Dla Pacjentów
     Dla Lekarzy
 Praca
 Kontakt

lampa


Leczenie światłem spolaryzowanym

Dla lekarzy

Światło niskoenergetyczne (a do tej formy światła trzeba zaliczyć światło spolaryzowane o niskiej energii) należy do podstawowego arsenału fizjoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych, czy w regeneracji tkanek miękkich. 

Przez światło rozumie się w fizyce i medycynie, oprócz promieniowania widzialnego, również promieniowanie podczerwone i promieniowanie nadfioletowe, które także są badane metodami optycznymi. W oddziaływaniu światła z materią uwidaczniają się jego właściwości falowe i korpuskularne; właściwości falowe światła ujawniają się w takich zjawiskach, jak: odbicie i załamanie fal, dyfrakcja, interferencja, polaryzacja światła; właściwości korpuskularne zaś np. w absorpcji światła doprowadzającej do luminescencji, zjawiska fotoelektrycznego i jonizacji, oraz w ciśnieniu wywieranym przez światło (ciśnienie promieniowania). 

Przedstawiając falę elektromagnetyczną (w tym falę światła) zazwyczaj rysujemy płaską sinusoidę na kartce papieru: 

 

Jest to jednak tylko pewne przybliżenie. W rzeczywistości fale elektromagnetyczne drgają nie w jednej płaszczyźnie, ale w sposób przypadkowy w wielu płaszczyznach (wyobraźmy sobie nieskończenie wiele sinusoid, jak powyżej, narysowanych w wielu płaszczyznach).

Światło złożone z wielkiej ilości takich ciągów nazywamy zwykłym albo niespolaryzowanym (np. światło słoneczne):

 

  

Światło spolaryzowane

Może się zdarzyć, że jeden z kierunków zostanie w jakiś sposób uprzywilejowany. Oznacza to, że w wiązce światła przeważać będzie pole elektryczne o tym wyróżnionym kierunku. Światło takie nazywamy częściowo liniowo spolaryzowanym. W skrajnym przypadku polaryzacja liniowa może być całkowita: występuje wyłącznie pole o wyróżnionym kierunku.

(Spotyka się też inne rodzaje polaryzacji - eliptyczną i kołową)

Poniższy rysunek obrazuje w dużym uproszczeniu jak można sobie wyobrazić polaryzację fali elektromagnetycznej.

  

Działanie światła spolaryzowanego na organizm

Badania nad efektem działania światła spolaryzowanego na struktury biologiczne rozpoczęto już w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. 

Od tego czasu liczne prace tak eksperymentalne, jak kliniczne wskazują na korzystny efekt działania światła spolaryzowanego. Badania dotyczyły głównie urządzeń emitujących światło widzialne, polichromatyczne i fale z zakresu bliskiej podczerwieni.

W badaniach klinicznych wykazano korzystne działanie promieniowania spolaryzowanego w przypadku leczenia głębokich oparzeń skóry i ran. Rany goją się szybciej, powstają mniej widoczne blizny. Podobny efekt uzyskuje się wykorzystując światło spolaryzowane w chirurgii kosmetycznej. Wykazano też pozytywny efekt u chorych z owrzodzeniami podudzi, u których zastosowano wyłączne leczenie niekoherentnym światłem spolaryzowanym o niskiej mocy. 

Udokumentowano korzystny wpływ światła spolaryzowanego na leczenie odleżyn. Po opracowaniu chirurgicznym, odleżyny regularnie naświetlane goją się znacząco szybciej. 

Światło spolaryzowane znajduje zastosowanie w leczeniu powikłania cukrzycy, jakim jest stopa cukrzycowa. Zastosowane wystarczająco wcześnie i stosowane regularnie pozwala zahamować rozwój owrzodzenia i w konsekwencji pozwala uniknąć interwencji chirurgicznej.

W dostępnej bibliografii opisane jest przeciwbólowe działanie światła spolaryzowanego u ludzi w zmianach zwyrodnieniowych stawów, w bólach związanych z zespołem cieśni nadgarstka, czy łokciu tenisisty. Stwierdza się też zwiększenie ruchomości stawów.

Dzięki stosowaniu światła spolaryzowanego uzyskuje się skrócenie okresu leczenia, złagodzenie objawów bólowych oraz podniesienie komfortu życia pacjentów.

W badaniach eksperymentalnych u ludzi stwierdzono, że ekspozycja niewielkiej powierzchni ciała na światło spolaryzowane prowadzi do szybkiego spadku stężenia w surowicy czynników prozapalnych (TNF-alfa, IL-6 IFN-gamma) oraz do jednoczesnego wzrostu stężenia czynników przeciwzapalnych (IL-10 czy TGF-beta1). Uzyskane wyniki wskazują na działanie przeciwzapalne światła spolaryzowanego.

Na modelu zwierzęcym (szczury, myszy) wykazano zmniejszenie wrażliwości na bodźce bólowe zwierząt naświetlanych światłem spolaryzowanym. Uzyskano również efekt szybszego gojenia oparzeń (w warunkach eksperymentalnych ? na szczurach)

Ostatnie lata to poszukiwanie selektywnych długości fal, które zgodnie z wiedzą na temat okna optycznego skóry umożliwiają dotarcie do głębszych obszarów tkankowych. 

Urządzenia do terapii  światłem spolaryzowanym, jak również bardzo podobne w sensie fizycznym urządzenia do laseroterapii niskoenergetycznej, znajdują się jako element podstawowego wyposażenia terapeutycznego w wielu oddziałach i poradniach na całym świecie. Ten typ terapii uzyskał również aprobatę amerykańskiej FDA. Prowadzone są badania nad rozszerzeniem zastosowania światła spolaryzowanego w klinice.

 

Działając światłem na organizm ludzki można osiągnąć następujące efekty:

 • przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe;
 • uruchomienie procesów regeneracji tkanek i narządów;
 • wzmożenie funkcji immunologicznych organizmu, w tym również obniżenie procesów autoagresji w chorobach o podłożu autoimmunologicznym;
 • obniżenie napięcia mięśni gładkich, co prowadzi do regulacji ciśnienia krwi i przejściowego rozkurczu oskrzeli;
 • indukcję (wzbudzenie) komórek odpowiedzialnych za wydzielanie substancji regulujących pracę organizmu, między innymi keratynocytów i makrofagów;
 • przyśpieszenie procesów oczyszczania organizmu ze szkodliwych substancji poprzez poprawę ukrwienia nerek i wątroby oraz przywrócenie homeostazy komórek (dobrostan);

 

Przeciwwskazania i ograniczenia terapii światłem spolaryzowanym.

Pomimo tego, że ten typ terapii jest niezwykle bezpieczny (po 15 latach obserwacji, brak jest potwierdzonych rzetelną dokumentacją medyczną informacji, że terapia światłem spolaryzowanym jest przyczyną incydentów medycznych), główne przeciwwskazania do laseroterapii są również przeciwwskazaniami do terapii światłem spolaryzowanym. 

 • nowotwór złośliwy udokumentowany histologicznie;
 • naświetlanie regionu szyi w nadczynności tarczycy;
 • padaczka;
 • bezpośrednie naświetlanie siatkówki oka tzn. naświetlanie oczu przy otwartych powiekach;
 • naświetlanie regionu brzucha u kobiet w ciąży;
 • naświetlania w związku z chorobą lub zażywaniem leków powodującymi nadwrażliwość na światło;

 

Tolerancja zabiegów i objawy uboczne terapii światłem spolaryzowanym

Leczenie światłem spolaryzowanym jest bezpieczne i zazwyczaj dobrze tolerowane przez chorych. Zabiegi są bezbolesne, a światło spolaryzowane nie wywołuje rumienia ani oparzeń skóry. Podczas naświetlania może wystąpić jedynie nieznaczne ucieplenie miejsca poddanego ekspozycji, którego nasilenie nie powoduje konieczności przerywania zabiegów.

Zabiegi z użyciem spolaryzowanego światła niskoenergetycznego powinny być wykonywane codziennie. Czas trwania pojedynczego naświetlenia wynosi zwykle kilka minut. Cały cykl terapeutyczny powinien obejmować co najmniej 20 dni.

 
naswietlanie