Tu podaj tekst alternatywny

medicolux                                                                                             solaris


MENU

 O firmie
 Lampa Solaris
     Certyfikaty i wyróżnienia
     Instrukcja obsługi
 Oferta
     Światłoterapia
     Goji
     Pozostałe
 Opinie lekarzy
     Rada naukowa
 Światłoterapia - informacje
 Praca
 Kontakt

lampa

strona główna


Rada Naukowa Medicolux

Wprowadzenie na rynek aparatu Solaris związane było z koniecznością przeprowadzenia wszechstronnych i pełnych badań klinicznych i technicznych. Profesjonalne i naukowe ich przeprowadzenie stało się możliwe dzięki utworzonej w ramach firmy Medicolux Radzie Naukowej, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele świata nauki i wspaniali specjaliści w swoich dziedzinach.

Nadrzędnym celem firmy Medicolux jest ciągłe podnoszenie jakości Urządzenia Solaris i usług z nim związanych według najwyższych standardów. Rozwój wiedzy medycznej i dostosowanie działań firmy do jej wymagań jest procesem niezwykle dynamicznym.

Aby sprostać tym wyzwaniom firma Medicolux zadbała o stworzenie odpowiedniej bazy naukowej. Stało się to możliwe dzięki powołanej przez firmę Medicolux Radzie Naukowej, której skład zaszczycili swoją obecnością wybitni przedstawiciele świata nauki, uznani w Polsce i w świecie specjaliści w swoich dziedzinach.

Członkowie Rady Naukowej Medicolux koordynują i wdrażają badania naukowe związane z zastosowaniem światła spolaryzowanego. Badania prowadzone są i będą w wielu ośrodkach naukowych w Polsce. Rada Naukowa jest zaangażowana w upowszechnianie wiedzy z zakresu światłoterapii. Publikacje na ten temat w polskiej i światowej literaturze naukowej udostępnią wyniki badań nie tylko użytkownikom produktu Medicolux, ale szerokiemu gronu osób związanych z nauką i medycyną. Do zadań Rady Naukowej należy również udział w procesie szkolenia Przedstawicieli firmy Medicolux oraz koordynacja cykli szkoleniowych.



Informacja Rady Naukowej Medicolux:



Radę Naukową Medicolux zaszczycili swoim udziałem:



naswietlanie

strona główna